مدرسه وگانیسم

گیاهخواری خام وگان وگانیسم برنامه غذایی

منو
مناسبت های وگان
Hug sheeps day

روز در آغوش گرفتن بره ها و گوسفندها

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز در آغوش گرفتن بره ها و گوسفندها امروز روزیست که حنجرها را با آغوش عوض می کنیم روزیست که عاطفه را پیش کش بره ها کرده و زندگی را ارج می نهیم آن هنگام که…

روز جهانی وگان Vegan World Day

روز جهانی وگان Vegan World Day

۱۰ آبان ۱۳۹۶

روز جهانی وگان Vegan World Day امروز 10 آبان برابر با 1 نوامبر November روز جهانی وگان و وگانیسم است روزیست به نام حیوان به نام انسان به نام طبیعت روز جهانی وگان…