مدرسه وگانیسم

خام گیاهخواری خام وگان وگانیسم برنامه غذایی

منو
درباره ما

مدرسه وگانیسم از سال ۱۳۸۵ مروج وگانیسم و خوراک طبیعت

از نوجوانی به طب گیاهی و طبیعت علاقه وافری داشتم و نام طبیعی همسایه خورشید را برگزیدم

پدرم که علاقه مرا دید، مرا برای فراگیری نزدیکی یکی از طبیبان درجه یک که از آشنایان ما بود برد

که جد در جد از اطبای حاذق روزگار بودند، ایشان در آن زمان ۹۰ سال سن داشت و ۶۰ سال بود که طبابت می کرد

در داروخانه گیاهی شروع به کار کردم و بطور عملی با انواع بیماری ها سر و کار داشتم، عطر خوش گیاهان در فضا می پیچید

طب سنتی را به کمال آموختم، اما باید بدانید طب سنتی درمان کامل نیست و چه بسا اثرات زود گذری دارد و در آن خوراک های مضر حیوانی همچنان وجود دارد

این شد که راه حقیقی را در طبیعت و خوراک مطلقا گیاهی یافتم و دوری از کشتار و توجه به حقوق حیوانات

راه وگانیسم را ترویج دادم که کامل و بی نقص است، یعنی بنیان آن انسان و حیوان و محیط زیست است

انسان تازه می شود، بیماری ها رفته اند، حیوانات در امان هستند و سیاره زمین سبز تر

اکنون بسیاری از کاربران درمان شده اند و شفا و صحت زندگی آن ها را شیرین کرده است

کسانی که پزشکی مدرن راه حلی برای آن ها نداشت و سال ها دارو خوردند و رنج کشیدند

این نتیجه پیروی از طبیعت است