شفایافتگان خام گیاهخواری (خام وگان) از مدرسه وگانیسم

16 اکتبر 2017

شفایافتگان با خام گیاهخواری (خام وگان) در وگانیسم از عبارت خام وگان Raw Vegan استفاده می کنیم و عسل هم ممنوع هست. تا تاریخ مهر ماه 1396 تعداد 1300 نفر در طی چند سال…